سیزدهمین جشنواره سراسری شعر بهمن

سیزدهمین جشنواره سراسری شعر بهمن

بسم الله الرحمن الرحیم
در راستای ترویج اندیشه های ناب بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام (س)  موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (س) اصفهان برگزار می نماید .
سیزدهمین جشنواره سراسری شعر بهمن
از کلیه شعراء کشور دعوت می گردد آثار ارزشمند خود را با موضوعات ذیل حداکثر تا تاریخ پنجم بهمن ماه 1394 به دبیرخانه همایش ارسال نمایند .
1 – اخلاق ، عطوفت در خانواده و در سیره حضرت امام (س)
 2 – حج ابراهیمی در سیره حضرت امام (س) ( بزرگداشت جان باختگان منا )
3 – موضوع آزاد
*با توجه به اهداف موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (س) ، اشعار با موضوع حضرت امام (س) در اولویت خواهد بود .
ضوابط شرکت :
1-آثار باید در کاغذ A4 تایپ شده باشد
2-اشعار ارسالی نبایستی چاپ و یا تکراری باشد
3 – حداکثر ارسال 3 اثر در قالبهای مختلف شعری مجاز می باشد
4-به آثار ارسالی بعد از تاریخ قید شده ترتیب اثر داده نخواهد شد
6-الزاماً نام و نام خانوادگی و شماره ملی و شماره تلفن همراه خود را ذیل آثار قید نمائید
7-آثار برگزیده با آثار همایشهای قبلی چاپ خواهد شد
8-به کلیه آثار ارسالی گواهی شرکت و به برگزیدگان لوح سپاس و هدایای نفیسی اهداء خواهد شد

نحوه ارسال آثار :
1 –از طریق پست به آدرس اصفهان میدان فیض جنب پل خواجو نگارستان حضرت امام خمینی (س) دبیرخانه همایش ادبی بهمن ،                 کد پستی 81656331331
2-از طریق نمابر به شماره                3661557-031
3 – از طریق پست الکترونیک
زمان برگزاری همایش روز چهار شنبه 21 بهمن ماه ساعت 17 در نگارستان حضرت امام خمینی (س) واقع در اصفهان میدان فیض پل خواجو خواهد بود.imamsite@gmaif.com
   
 
 
 
 
 
 

مطالب مرتبط: