مهدویت ادامه و استمرار اعتقاد به خداست

مهدویت ادامه و استمرار اعتقاد به خداست

پایگاه اطلاع رسانی حرم مطهر حضرت امام خمینی(س): سمیه سادات حسینی: در آستانه‌ی سال‌روز آغاز امامت و ولایت منجی عالم بشریت، خالی از لطف نیست که به تفسیری هرچند کوتاه از مهدویت بپردازیم که مهدویت ادامه‌ی اعتقاد به رسالت است، چنانچه بعد از پیامبر(ص)، باید حجتی باشد که از ما دستگیری کند، باید مفسّر و شارح قرآن باشد و در حقیقت؛ اهل بیت(ع) امین الهی و وارث فرهنگ وحی هستند و این حقیقت بر کسی پوشیده نیست که تا آخرالزمان باید مدام حجت باشد و زمین از حجت خالی نباشد، ارتباط بین مهدویت و خداباوری همان رابطه‌ای است که بین رسالت و توحید است.

در گذشته، پیامبرانی که از جانب خدا فرستاده شده‌اند که به حکم عقل پیروی از آنها واجب است، ادامه‌ی رسالت و نبوت پیامبر اکرم(ص)، امامت  و ولایت است و هنگامی‌که رسول‌الله که کاملترین انسان هستی است، وحی را در اختیار ما گذاشت، به ادامه‌ی رسالت که امامت و ولایت معصوم است، اشاره کرد و او کسی است که لیاقت و شاءن حاکمیت و رهبری داشته باشد و در حقیقت حجت خدا باشد.
همین جریان را در اذان نیز می‌بینیم که در اذان چهار تکبیر می‌گوئیم، "الله اکبر" نفی دنیا، شیطان، هوای نفسانی و همچنین نفی خواسته‌های دیگران که مقدم بر خواسته‌ی خدا باشد است، با این تکبیر زمینه برای شهادت توحید فراهم می‌شود و هنگامی که" اشهد ان لا اله الّا الله " را در ابتدای اذان می‌گوئیم یعنی شهادت به توحید و وحدانیت خدا می‌دهیم و انتهای اذان نیز با گفتن" لا اله الّا الله"به توحید ناب می‌رسیم. 
همچنین در اذان، بعد از شهادت به توحید و وحدانیت خداوند، به حکمی که خدا به ما داده می‌رسیم که از ما چه می‌خواهد و در اینجاست که رسالت رسول‌الله مطرح می‌شود" اشهد ان محمداً رسول الله" ادامه‌ی شهادت به رسالت نیز شهادت به ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام و ائمه‌ی اثنی عشر است "اشهد ان علیاً ولی الله" حال چه مستحب باشد یه نباشد، چه بگوئیم یا بگذریم ادامه‌ی جریان رسالت، ولایت معصوم است و ما به همان دلیل که به شخص پیامبر محتاجیم به همان دلیل به شخص امام نیز محتاجیم، به دلیل اینکه اگر وحی به تنهایی برای ما کافی بود و احتیاجی به حضور پیامبر نبود، وحی درون کتابی و در صندوقی از نور، در خانه‌ی خدا نهاده می‌شد و ندایی هم در عالم پیچیده می‌شد که ای مردم بروید این قرآن را ببینید؛ که این‌گونه نشد.
اما همه به این موضوع اقرار می‌کنند که وحی حاملی می‌خواهد و او کسی نیست جز پیامبر اکرم(ص) و این وحی پس از نزول، احتیاج به شارح و مفسر و سپس مجری دارد و باید کسی حاکم باشد که به همه‌ی روابط پیچیده‌ی انسان با خود، خدا و عوالم دیگر، مرتبط و آگاه باشد و این یعنی معصوم باشد و خدا او را پرورش داده باشد و همچنین مورد انتخاب خدا باشد. 
پس ما به همان دلیل که به وجود پیامبر برای دریافت وحی احتیاج داریم به همان دلیل نیز باید کسی باشد که هم شاءن پیامبر باشد و بعد از نزول قانون اساسیِ وحی، ما را برای عمل به آن هدایت کند، ما به همان دلیل که محتاج به وحی هستیم محتاج به امام و راهنما نیز هستیم.
در این زمان، چه رابطه‌ای بین خدا باوری و مهدی باوری است؟ در اصل مهدویت ادامه و استمرار اعتقاد به خداست، ما به امام مهدی(عج) و امامت مضطرّیم، همان‌گونه که به پیامبر و وحی مضطرّ بودیم و اضطرار، یعنی اوج ضرورت هر شخص.
امروز نیز ظهور پدیده‌ی شومی چون داعش، وهابیون و کسانی که سعی در بدنام کردن اسلام دارند به  این دلیل است که این دشمنان، با درک عظمت اندیشه‌ی مهدوی سعی در ضربه زدن به آن دارند، چون هیچ اندیشه‌ای به این حد ظرفیت ساز نیست.
هنگامی که با ضرورت و محبت و اطاعت امام آشنا شویم و در جای مقدسی چون جمکران عرض ارادت کنیم یا در پیاده‌روی کربلا و اربعین شرکت کنیم، پی به اندیشه‌های شیعه می‌بریم و متوجه می‌شویم که اندیشه‌ی شیعه و مهدویت یعنی مدیریت آینده ی جهان و اسلام.
یکی از مهمترین وظایفی که ما داریم این است که این اندیشه را با زبان هنر بیان کنیم و رسانه‌های هنری در این راه وظیفه‌ی سنگینی بر عهده دارند و باید این اندیشه را برای جوان امروز با زبان هنر بیان کنند به دلیل اینکه دشمن از این راه به ما هجوم آورده و ما نیز باید از این دریچه با آنها برخورد کنیم.
دشمنان سعی می‌کنند اندیشه‌ی مهدویت را به افول بکشانند اما نمی‌توانند چرا که "چراغی را كه ایزد برفروزد ،هر آنكس پف كند ریشش بسوزد" و دشمنان ما همانگونه که در فکر ضربه زدن به اندیشه‌ی مهدویت هستند به همان اندازه نیز به دنبال ضربه زدن به اصل ولایت فقیه و رهبری امام خمینی(س) و مقام معظم رهبری هستند که امیدواریم با بصیرت و آگاهی شیعیان مهدوی هیچگاه به مقصود شوم خود نرسند.
 
مطالب مرتبط: