بسمه تعالی 9 شعبان 93 خدمت جناب مستطاب عمادالاعلام و حجت‏الاسلام آقای حاج آقا عطاءاللّه‏ ـ دامت افاضاته مرقوم شریف که حاکی از سلامت مزاج شریف و حاوی تفقد از اینجانب بود، واصل و موجب تشکر گردید. سلامت و توفیق جنابعالی را از خداوند تعالی خواستار است. از وضع محل اظهار نگرانی فرمودید. اینطور مطالب اختصاص به محلی دون محلی ندارد، و چاره جز تحمل نیست. امید است ان شاءاللّه‏ تعالی خداوند به جنابعالی اجر صابران را عنایت فرماید. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم و رحمة‏اللّه‏. روح‏اللّه‏ الموسوی الخمینی
بسمه تعالی 9 شعبان 93 خدمت جناب مستطاب عمادالاعلام و حجت‏الاسلام آقای حاج آقا عطاءاللّه‏ ـ دامت افاضاته مرقوم شریف که حاکی از سلامت مزاج شریف و حاوی تفقد از اینجانب بود، واصل و موجب تشکر گردید. سلامت و توفیق جنابعالی را از خداوند تعالی خواستار است. از وضع محل اظهار نگرانی فرمودید. اینطور مطالب اختصاص به محلی دون محلی ندارد، و چاره جز تحمل نیست. امید است ان شاءاللّه‏ تعالی خداوند به جنابعالی اجر صابران را عنایت فرماید. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم و رحمة‏اللّه‏. روح‏اللّه‏ الموسوی الخمینی
بسمه تعالی 25 رجب 93 خدمت جناب مستطاب عمادالاعلام و ثقة‏الاسلام آقای بروجردی ـ دامت افاضاته مرقوم شریف واصل، توفیق و تأیید جنابعالی را از خداوند تعالی خواستار است. راجع به کتابی که مرقوم شده بود، اینجانب بنا ندارم اظهار نظر کنم. از قراری که مسموع شد کتاب «ولایت فقیه و حکومت اسلام»[1]در نجف به فارسی و عربی تحت طبع است؛ اینجانب اطلاع صحیحی از طبع آن ندارم. علی_' ایّ حالٍ طبع و نشر، بسته به نظر خودتان است و اینجانب دخالتی نمی‏کنم. نمی‏دانم جنابعالی کجا را برای توقف اختیار کردید. البته قم مرکز خوبی است. والسلام علیکم. روح‏اللّه‏ الموسوی الخمینی
بسمه تعالی 22 رجب 93 خدمت جناب مستطاب عمادالاعلام و ثقة‏الاسلام آقای اشرفی ـ دامت افاضاته مرقوم شریف واصل، در موضوع عودت به نجف اشرف یا بقای در ایران، با قطع نظر از امر حضرت آقای والد ـ دامت برکاته ـ به نظر می‏رسد با وضعی که برای حوزۀ مبارکۀ نجف پیش آمده است و بیم تفرق می‏رود، مراجعت اصلح باشد گرچه حوزۀ علمیۀ قم بسیار خوب است و تحکیم و تأیید آن لازم است. امید است هر چه مصلحت باشد برای جنابعالی اسبابش را خداوند تعالی فراهم فرماید. خدمت حضرت معظمٌ‏له سلام مخصوص ابلاغ، و از ایشان و جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم و رحمة‏اللّه‏. روح‏اللّه‏ الموسوی الخمینی
بسمه تعالی 23ج193 خدمت جناب مستطاب حجت‏الاسلام آقای تهرانی ـ دامت افاضاته مرقوم شریف واصل، راجع به مطالبی که مرقوم شده بود باید عرض کنم، نه آنکه چنین مبالغی را تصدیق کرده‏ام، بلکه چون مؤسسات مذکوره اداره می‏شوند و محتاج به اجازۀ جنابعالی نیست خواستم تذکر دهم اجازه ندهید.[1]بعضی نوشته بودند که مبالغ زیادی اجازه داده‏اید لکن نه اینقدر که شما مرقوم داشته‏اید؛ اینجانب هم تصدیق و تکذیبی نکرده‏ام و جنابعالی مورد اطمینان و وثوق اینجانب هستید. در هر صورت مقصود، تنبه و تذکر بوده است. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم.
مرقوم شریف واصل، سلامت و توفیق جنابعالی را خواستار است. موجب تأسف است که آقایان محترم که خود را خدمتگزار به اسلام می‏دانند به جای آنکه هرچه بیشتر در وحدت کلمه کوشش کنند و به دوستان خود بیفزایند، با جزئی بهانه‏ای با هم اختلاف پیدا کرده و با دامن زدن بدخواهان، عمق آن زیادتر و از مقاصد عالیه باز می‏مانند. اینجانب از شماها و هرکس به شماها اتصال دارد انتظار دارم اختلافات جزئیه را کنار گذارید و برای اهداف مقدسۀ اسلام مجهز شده و دوستان بیشتری به صفوف خود متصل کنید. از خداوند تعالی توفیق همه را برای این مقصد مقدس خواستار است. از جنابعالی و سایر آقایان امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم. روح‏اللّه‏ الموسوی الخمینی