بسمه تعالی جناب آقای نخست‏وزیر تیمسار ریاحی از وزارت دفاع ملی برکنار است. شخص دیگری به جای او به وزارت دفاع ملی قرار دهید. روح‏اللّه‏ الموسوی الخمینی
بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحیم پاسداران و انقلاب اسلامی شما پاسداران انقلاب اسلامی به اسلام حق پیدا کردید. شما مثل سربازان صدر اسلام، که با جان و دل و با عشق و علاقه به اسلام خدمت کردند، به اسلام خدمت کردید و می‏کنید. من امیدوارم که خدای تبارک و تعالی همان اجری را که به پاسداران در صدر اسلام عنایت فرموده است به شما برادران عزیز عنایت فرماید. شما در این انقلاب اسلامی و در این نهضت اسلامی سهم بسزایی دارید. شما حفظ امنیت منطقه را کردید و این خدمت بزرگی است که به برادران و خواهران خودتان کردید. و من امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به شماها سعادت و عزت عنایت فرماید. من از همۀ شما متشکر هستم. و ما منتظریم که ان‏شاءاللّه‏ احکام اسلام جریان پیدا کند و همۀ ما خدمتگزار اسلام و احکام اسلام باشیم، و ملت ما مستقل و آزاد باشد و دست خیانتکاران تا ابد از این مملکت قطع بشود. من از خدای تبارک و تعالی عظمت اسلام و مسلمین را خواس
تارم. والسلام علیکم و رحمة‏اللّه‏ و برکاته
بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحیم من از ملاقات شما جوانهای برومند و چهره‏های تابناک خوشحال هستم و مایلم به ملاقات شماها. مایلم‏که باشما مصافحه[1]کنم ولیکن وضع مزاجی من وکارهای زیاد من این فرصت را به من نمی‏دهد. من از همۀ شما تشکر می‏کنم که پاسداران اسلام هستید و برای‏اسلام وبرای‏کشور خدمت می‏کنید و دراین مواقع سخت شما زحمت می‏کشید. من اجر شما را از خدای تبارک و تعالی می‏طلبم، و برای شما سعادت و سلامت می‏خواهم. ما از این به بعد هم احتیاج به شما داریم؛ ما همیشه محتاج به شما جوانها هستیم. ما بعدها هم برای کشورمان احتیاج به فعالیت شما جوانهای برومند داریم و من امیدوارم که در همۀ مراحل، شما با مردانگی با ما همراهی کنید و این نهضت را به پیش ببرید. امروز کشور مال خود شماست، و شما باید مال خودتان را حفظ کنید. مثل زمان طاغوت نیست که شما زحمت بکشید و دیگران بهره ببرند. من امیدوارم که با به کار رفتن احکام اسلام، مملکتْ مال
خود شما باشد و شما در مملکت خودتان زحمت بکشید و در مملکت خودتان بهره را برای خودتان بردارید. از خداوند تعالی سلامت و سعادت همۀ شما را خواستارم. والسلام علیکم و رحمة‏اللّه‏
[بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحیم] شاه سابق به واسطۀ اینکه مأموریت داشت تا مملکت را به بیگانگان بفروشد و همواره منافع آنان را حفظ کند، بسیاری از قراردادها که در زمان او انعقاد یافته همه به زیان ملت ایران بوده است.[1]البته دولت جمهوری اسلامی قراردادهایی را که منافع ملت ایران در آن ملحوظ است ادامه خواهد داد و با تمام ممالک روابط دوستانه خواهد داشت، و هرگز اجازۀ دخالت در امور داخلی ایران را به هیچ کشور نخواهد داد. نهضت ایران تنها مختص ایران نبوده بلکه نهضت مستضعفین علیه مستکبرین، و در جهت حمایت از تمام کسانی[است]که به انسانیت و حقوق بشر احترام قائل هستند و همچنان ادامه خواهد داشت.