• امام خمینی(س) پس از درس خارج در نجف

    امام خمینی(س) پس از درس خارج در نجف

    عکسی از دوران تبعید امام خمینی به عراق، مرحوم امام را به همراه تعدادی از شاگردان نشان می دهد؛ گفتنی است در این عکس، شهید سید مصطفی خمینی نیز مشاهده می شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس امام خمینی(س)، امام خمینی در جریان مبارزه با رژیم ستمشاهی به کشورهای مختلف همچون ترکیه، عراق و فرانسه تبعید شد، دوران تبعید امام در ترکیه بسیار سخت و نا ...