• امروز انقلاب اسلامی صادر شده است

    امروز انقلاب اسلامی صادر شده است

     پایگاه اطلاع رسانی حرم مطهر امام خمینی(س): سمیه سادات حسینی: عزم و سیاست جمهوری اسلامی، امام خمینی(س) و همچنین مقام معظم رهبری بر صدور انقلاب معطوف شده است و یکی از شعارهای اساسی و مهم انقلاب اسلامی ایران که برپایه ایدئولوژی دینی به پیروزی رسیده بود، صدور انقلاب است. روشن است که انقلاب در این شعار به مثابه یک کالا فرض نشده که درباره امکان صد ...